Lær med oss

Skole, barnehage og rekruttering

Skoleklasse på besøk og får undervisning i Akvakultur i Vesterålen

Lær med oss

Skole, barnehage og rekruttering

Vi formidler kunnskap om havbruk gjennom opplevelser og ved å la besøkende møte historien, teknologien, fisken og noen av de menneskene som arbeider i næringa.

Det er gratis å besøke oss for skoler og barnehager.

Personer ligger i vannet med våtdrakter for å lære.

Vi bygger kunnskap

Vi tar imot barn og unge fra skoler og barnehager i hele regionen vår.

Personer blir undervist i praksis ute på anlegget.

Inkludering

Vi tilstreber at alle som vil skal kunne delta på våre aktiviteter, og gjør individuelle tilpasninger.

Se film

Lek og læring for

Barnehage

Vi inviterer skolestarterne til en spennende dag i Blokken hvor barna får besøke et oppdrettsanlegg og lære mye om livet i havet gjennom å være med på et spennende undervisningsopplegg som er tilpasset barnehagen.

 • RIB-tur ut til merdene for å se og oppleve lokal havbruksnæring.
 • Historiefortelling og lek i utstillingen.
 • Aktivitet på kaia med berøringsakvarium, samtale og refleksjon om ulike arter i havet.
 • Grillet lakselunsj.
 • Opplegget er beregnet for skolestartere.
 • Deltakelse er gratis, og vi dekker også bussturen.
 • Undervisningsopplegget går over en dag. Vi starter kl. 10:00 og avslutter ca. Kl.13:00.
 • På visningssenteret tar vi i bruk utstillingen, båttur til havbruksanlegget og aktiviteter i fjæra og på kaia. Tur til havbruksanlegget foregår med RIB-båt med plass til 12 passasjerer.
 • Vi har fokus på sikkerhet og har egen prosedyre for båttur med barn. Barna får utdelt alt nødvendig sikkerhetsutstyr.
 • Barna må ha på seg varme klær. Ull er lurt. Lue og votter er viktig.
 • Vi har fokus på å kommunisere viktigheten av bærekraftig utvikling for å ta vare på naturen.
 • Vi legger opp at barna for gode opplevelser og erfaringer i naturen som lar dem utforske, være nysgjerrige og føle mestring.
 • Vi ønsker å gi barna innsikt i matens opprinnelse, produksjon av matvarer og veien frem til et måltid.
 • Gi barna innsikt i havbruksnæringen som en viktig lokal næring.
Et par unger fra barnehagen er ute å kjøre med Hedda på sjøen.
Barn undersøker sjøstjerner og andre sjødyr.

Smart sjømat for

Skole 6. trinn

I samarbeid med Ungt Entreprenørskap Nordland inviterer vi 6. trinn til en spennende dag i Blokken med praktiske, varierte aktiviteter som er forankret i læreplanen.

SMART Sjømat baserer seg på at elevene skal få utdelt et spennende oppdrag som de skal løse. Gjennom en inspirerende oppstartsdag hos oss i Blokken og påfølgende aktivitet på skolen, skal elevene jobbe seg frem til en god ide som løser en reel utfordring knyttet til sjømat. Elevene skal gå gjennom hele prosessen fra idé til prototype.

På besøk hos Akvakultur i Vesterålen får elevene være med på en RIB-tur hvor de får besøke et oppdrettsanlegg og lære om havbruk. De får innsikt i hele produksjonsprosessen i lakseoppdrett, fra stamfisk til filet, gjennom en spesiallaget tour med VR-briller. De får også kjennskap til fiskens biologi gjennom at de skal dissekere fisk. I lunsjen får elevene mulighet til å smake på røkt laks fra vår egen produksjon. Alt dette vil gi grunnlaget for arbeidet med SMART Sjømat når elevene kommer tilbake på skolen.

 • Oppmøte i Blokken kl. 10.00 – Avreise ca. Kl. 13.00.
 • Deltagelse er gratis. Skolen bestiller selv buss, men reisen dekkes.
 • Elevene har med seg egen lunsj, men får smake røkt laks.
 • Elevene har med seg varme klær. Ull er lurt. Lue og votter er viktig.
 • Elevene får utdelt alt nødvendig sikkerhetsutstyr.
 • Vi ønsker å la elevene få en praktisk dag med fine opplevelser hvor de får bruke sine sanser aktivt, undre seg og stille spørsmål. Gjennom denne dagen vil elevene få et godt grunnlag til å kunne reflektere over det å verne naturressurser og bidra til bærekraftig utvikling.
 • Utgangspunktet for dagen er overordnet del av læreplanens beskrivelse av «Skaperglede, engasjement og utforskertrang» og «Respekt for naturen og miljøbevissthet».
 • Aktivitetene denne dagen vil berører kjerneelementer i fagplanene for samfunnsfag (undring og utforsking og samfunnskritisk tenking og sammenhenger) og naturfag (naturvitenskapelige praksiser og tenkemåter, teknologi og Jorda og livet på jorda).

Yrkesveiledning og trygg i vannet for

Skole 9. trinn

I samarbeid med Redningsselskapet, inviterer vi 9. klassingene til en spennende dag i Blokken med fokus på yrkesmuligheter innenfor havbruksnæringen og drukningsforebyggende arbeid med trening i realistiske omgivelser.

Elevene vil bli kurset på selvberging og livredning. De får opptrening i bruk av livliner og livbøyer. De vil bli sendt i sjøen med våtdrakter for å kjenne på kuldesjokket og for å trenes opp i å spare krefter ved å flyte i vannet. Sikkerheten står i høysete og elevene får utdelt våtdrakt og redningsvester. Alle instruktørene er sertifisert fra Redningsselskapet. Undervisningen her dekker kompetansemålet for kroppsøving om å gjennomføre livberging i vann ute i naturen.

Elevene vil også få et spennende undervisningsopplegg knyttet til havbruk med spesielt fokus på hvilke yrkesmuligheter som ligger i havbruksnæringen. De blir kjørt ut i en RIB for å besøke et oppdrettsanlegg, og de får innsikt i hele produksjonsprosessen i lakseopprett, fra stamfisk til filet, gjennom en spesiallaget tour med VR-briller. Det blir også mulighet for å smake på lokalprodusert røkt laks i lunsjen.

 • Oppmøte i Blokken kl. 09:00 – Avreise kl. 15:00.
 • Deltagelse er gratis. Skolen bestiller selv buss, men reisen dekkes.
 • Elevene har med seg egen lunsj, men får smake røkt laks.
 • Elevene har med seg klær etter vær. Skifte er nødvendig da de blir våt. Ull er lurt. Lue og votter er viktig.
 • Elevene får utdelt alt nødvendig sikkerhetsutstyr.

Overordnet del av læreplan beskriver at elevene skal få oppleve naturen og se på den som en kilde til nytte, glede, helse og læring. Dagen i Blokken er en dag hvor elevene kommer nært på havet og samtidig får de innsikt i hvordan vi nyttiggjør oss av ressursene som havet gir oss med et særlig fokus på bærekraft.

Undervisningen i Blokken berører kjerneelementene i en rekke fag som utdanningsvalg, naturfag, samfunnsfag og kroppsøving. De tverrfaglige temaene vil også berøres av aktivitetene i Blokken.

Spesielt relevante kompetansemål:

 • Utdanningsvalg:
  Utforske utdanningsmuligheter på varierte måter, og gjøre rede for ulike utdanningsveier og hvilke yrkesområder de kan føre til.
 • Kroppsøving:
  Forstå og gjennomføre livberging i, på og ved vann ute i naturen.
Elev fra videregående skole styrer kranen.

Tilpassede undervisningsopplegg for

Videregående skole

Vi har også ulike undervisningsopplegg tilpasset videregående skole, med mål om å vise frem alle ulike yrkesretninger i havbruksnæringen. Eksempelvis spesialtilpassede opplegg innen biologi, IT, salg og markedsføring, innovasjon og entreprenørskap, elektro og automasjon m.m. 

Det er gratis for elever å besøke oss.

Elever fra Nord Universitet i RIB til Nordlaks farm

Tilpassede besøksopplegg for

Universitet og Høgskole

Vi syr sammen tilpassede besøksopplegg for studenter fra universiteter og høgskoler fra hele landet.

Det er gratis for studenter å besøke oss.

Send forespørsel

Fyll ut skjema, så tar vi kontakt.

Åpningstider

Man-fredag: 10-16

Ring oss

Tlf. 958 81 822